ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

ЛИЧНИ ДАННИ

гр. Пловдив, 4004, ул. „Стефан Стамболов“ № 73
моб. тел.: 0899883854, 0879483854
e-mail : miroslavpp@abv.bg
web : miropp.name
https://www.linkedin.com/in/miroslav-pavlov-72

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

• системен администратор
• програмист приложно ниво
• програмист ниско ниво
• уеб дизайнер & девелопер
• UI/UX дизайн
 графичен дизайн
• администратор на онлайн магазин
• предпечатна подготовка
• оператор на компютър
• научен работник – компютърни системи
• администратор, деловодител
• автор на техническа документация

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Оператор на компютър: MS OFFICE v. 95 + v.2016, ADOBE PDF READER, ABBEY FINEREADER, работа c офис-техника;

Системно администриране: MS DOS, MS WINDOWS v.3.1 4- v.10, MS WINDOWS SERVER v.2003 4- 2016, MS SQL SERVER v.2012/2019,, LINUX, LAN, WAN, TCP/IP, DHCP, FTP, MAIL SERVERS, инсталиране на хардуер & софтуер; 

VCS: GIT, GITHUB;

Програмиране на ниско ниво: ASEMBLER, С, C++, PYTHON;

Програмиране на приложно ниво: BASIC, PASCAL, С, C++, DELPHI, C++ BUILDER, VB, VBA; .NET – DELPHI.NET, JAVA, VISUAL C++, C#, ASP;

Програмиране за мобилни устройства: JAVA, C# (XAMARIN), DELPHI.NET (FIREMONKEY), KOTLIN, FLUTTER;

РЕЛАЦИОННИ БАЗИ: MS ACCESS, MS SQL, MySQL, SQL LITE;

RAD: EMBARCADERO RAD STUDIO, VISUAL STUDIO;

Софтуерно тестване QA:  JIRA, TESTRAIL, CONFLUENCE, SELENIUM IDE;

UI/UX дизайн – FIGMA, CANVA;

УЕБ ДИЗАЙН:
WYSWYG editors – ADOBE DREAMWEAVER, ADOBE MUSE;
Frontend – HTML, CSS, LESS, SASS, JAVASCRIPT, JS FRAMEWORKS -BOOTSTRAP, JQUERY, ANGULAR/ TYPESCRIPT, REACT;
Backend – PHP; PHP FRAMEWORKS – SYMFONY, LARAVEL; MySQL; XML, JSON, WEB SERVICES – SOAP, RESTFULL;

Администриране на CMS & онлайн магазини :
WORDPRESS/WOOCOMMERCE, OPENCART;

Предпечатна подготовка – ADOBE PAGEMAKER, ADOBE INDESIGN;

Графична подготовка – ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW;

Аудио и видео монтаж: ADOBE PREMIERE, ADOBE AFTER EFFECTS, AUDACITY;

Администратор, деловодител – ARCHIMED (DAVID HOLDING)

ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЗИЦИ

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
СПЕЦИАЛНОСТ/КУРС
ПЕРИОД

„IMG IT Academy“ – rp. Пловдив

системен администратор

2021

„SoftAcademy“ – гр. Пловдив

Програмиране на C#

2020

„SoftAcademy“ – гр. Пловдив

Софтуерно тестване – QA

2020

„SoftAcademy“ – гр. Пловдив

Уеб дизайн – HTML, CSS, JS

2019

„Телерик“ – гр. София

Автор на техническа документация

2017

„English Language Club“

English
lntermediate/B1

1997

„English Language Club“

English
BegginerA1

1993

ТУ-ПЛОВДИВ

Изчислителна техника
„професионален бакалавър“

1993 – 1996

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

  • Създаване на сайтове, онлайн магазини, мобилни приложения
  • Програмиране на приложение за изтриване на дублиращи се записи за “VIA EXPO” ЕТ – гр. Пловдив
  • Администриране на онлайн магазин “DINOEL.COM” – гр. Пловдив
  • Автор на технически текстове за “ФлексиПРО” – гр. Варна
  • Преподавател по ИТ дисциплини за “CAMBRIDGE CENTER” – гр. Пловдив
Актуално към 10.07.2024 г.