Дистанционно обучение 

Безплатни видеоуроци и статии – вие можете винаги онлайн да четете или гледате уроци по различни компютърни модули, както и ЧЗВ – Често Задавани Въпроси (How To…). Най – използваните видове уроци са компютърна грамотност, софтуер, хардуер. Освен това има полезни статии, например как да запишем файлове на компактдиск, как да форматираме нашият текст в Word и др.

Онлайн обучение  – извършва се дистанционно индивидуално обучение по различни ИТ дисциплини: компютърна грамотност; бази данни; програмиране на различни езици : PASCAL, C, C++, DELPHI.NET, C++ BUILDER, C#, JAVA, VISUAL BASIC; основи на уеб дизайна – HTML, CSS; уеб дизайн за напреднали – JAVASCRIPT, PHP, MYSQL. Можем да сформираме индивидуален курс в зависимост от вашите желание. Например искате да усвоите компютърна грамотност, хардуер и софтуер, език за програмиране: цената се определя по взаимнодоговореност. Цената е различна за всеки модул, затова направете запитване към оператор. Използва се приложението ZOOM за обучение.

Консултации – имате нужда от помощ в ИТ, но не знаете как да се справите, затова можете да се обърнете за съдействие, цената е 20 лева на консултация.

Дистанционна поддръжка на компютри (helpdesk)

Имате проблем с вашето РС, не ви работи драйвер за дадено устройство или имате нужда да се инсталира приложение на вашият компютър. Цената е по договаряне и това може да стане дистанционно като предварително си инсталирате приложенията Anydesk/TeamViewer и Skype/Viber

ДИПЛОМНИ РАЗРАБОТКИ И КУРСОВИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИИ ВЪВ ВСЯКО ИТ НАПРАВЛЕНИЕ

Какво трябва да съдържа една дипломна работа или курсова работа за ИТ направление?

Да завършиш висшето си образование е една от най-важните цели в живота на всеки човек, а да завършиш успешно с отлично представяне е доста важна мисия. Изработката на стойностен, добре функциониращ, академично издържан и с добро приложение практически продукт не е лека задача. А да го опишеш до най-малкия детайл не всеки път се оказва толкова лесно и просто, колкото изглежда. Всичко това е обвързано с необходимостта от доста енергия и часове труд.  Затова ММЦ „Венче & Ленче“ има възможност да Ви помогне във изработката на този сложен труд.

Специалностите в ИТ направленията се завършват с подготовка съответно на бакалавърска работа или магистърска теза. В нея се включва както практическа част, така и писмена разработка към нея. Практическото задание може да включва разработването на уеб сайт, приложение, система, софтуер и др. по зададени изисквания параметри. Редом с практическото задание е необходимо да се изготви и текстова разработка, която да изиграе ролята на обяснителна записка. В нея често се изисква да се включи първо част, включваща теоретични постановки по конкретната проблематика на темата и след това да се пристъпи към описание на изготвения продукт (сайт, приложение и др.). Задължително е то да бъде максимално детайлизирано по отношение на характеристики и работа с него, както и да бъде посочения пълния му код. Както всяка дипломна работа или курсова работа, тези в ИТ направленията, също следват указаните стандарти.

Стандартната структура на темите се подготвя в следните елементи:

  • Изработка на практическо задание– това е частта, която в най-силна степен затруднява дипломантите, тъй като често те не се чувстват уверени, че ще подготвят високостойностен продукт, който ще се хареса по характеристики и функционалност на комисията;

  • Заглавна страница– използва се образец от университета;

  • Съдържание– включва наименованията на всички компоненти от разработката с упоменати страници;

  • Увод– трябва да включва задължителните елементи: обект, предмет, цел, задачи, теза, хипотеза, методология на изследването;

  • Изложение– в зависимост от указаните изисквания на преподавателя, които е необходимо да се следват стриктно. Първата глава е теоретична, като в нея се разглеждат основните теоретични постановки на основните понятия, засегнати в проблематиката на темата. Във втората глава би могло да се извърши анализ в реална среда на изготвения продукт, тенденции и проблеми или пък да се опишат всички характеристики. В третата глава се описва начина на работа с продукта. Разбира се, в зависимост от разработената практическа част и от изискванията на преподавателя, частите в Изложението биха могли да бъдат различно структурирани и описани от горепосочените;

  • Заключение– тук е необходимо да се изведат основните изводи на дипломанта след разработване на съответния продукт;

  • Библиография– частта библиография понякога бива подценявана от дипломантите, но тя е от съществено значение за високата оценка на подготвената тема;

  • Приложения– тук се прилага кода на изготвеното практическо задание.

Предвид разнообразните направления в ИТ сектора, темите могат да бъдат доста разнообразни като естество. Ако вие нямате зададена тема, то ММЦ „Венче & Ленче“ може да Ви предложи и идеи за теми.

Изпратете темата, изискванията, брой страници и посочете срока за изпълнение на miroslavpp@abv.bg. При пожелание от ваша страна ще направим презентация за да представите вашият проект.

Цените се определят от много фактори и след което взаимно се договаряме. Примерно ако вие имате срок над 1 месец и не много страници (50-60) и софтуерен проект, то цената ви ще е около 400 – 500 лв. Ако вие имате кратък срок до 1 месец и страници над 60 бр. и софтуерен проект, то цената ви ще е около 600 – 1000 лв.