Онлайн магазин за „Cosmetics” ЕТ

Използвани технологии: PHP, MYSQL, JQUERY, BOOTSTRAP

Cамостоятелна медико – техническа лаборатория „Димитър Личков”. 
Използвани технологии: HTML5, CSS3, BOOTSTRAP

Формуляр за изпращане на данни и файлове към сайт flexypro.bg.
Използвани технологии: WORDPRESS, HTML5, CSS3, PHP

Сайт на художник Никола Сарийски, гр. Раковски. Първия вариант бе на Bootstrap. Сега се преработва на WordPress. В процес на разработка

Сайт на филолог по немски език от гр. Варна. Подсайт реализиран на WordPress. Втория подсайт е търсачка за работа, като са използвани PHP & MySQL.

Гражданско сдружение „Пряка демокрация”. Използвани технологии HTML5, CSS3, JAVASCRIPT.

Фирмен сайт на „Агсел” ЕТ, гр. Пловдив. Използвани технологии  HTML4, CSS2

Сайт предлагащ стационарни безжични
телефони BINATONE. Използвани технолигии HTML4, CSS2

Фирмен сайт на „Тозер” ЕТ – Пловдив. Изполвани технологии HTML4, CSS2.

Фирмен сайт на „Силмекс-Строй“, гр.
Пловдив. Използвани технологии
HTML4, CSS2, Flash Video

Фирмен сайт на „Авалон-2010“, гр.
Варна. Използвани технологии HTML4, CSS2.

Сайт за продажба на гоблени и плетива Използвани технологии HTML4, CSS2, Flash